VÄGBESKRIVNINGAR

Vägbeskrivning – Deltagare

Under inrycknings- och utryckningsdagarna (1, 4 och 9 augusti) kommer det bli mycket trafik till Loo. Därför gäller specialregler för lägerdeltagarnas transport till och från lägerplatsen dessa dagar. Deltagare och funktionärer som anländer andra dagar kan följa vägbeskrivningen för besökare nedan.

Lägerplatsen ligger som bekant i Loo, strax söder om Sollebrunn. Under inryckning och utryckning kommer vägen genom Loo vara enkelriktad för lägerdeltagarna. Infart sker österifrån, från väg 42 mellan Sollebrunn och Vårgårda. Utfart sker västerut via Långared. Se kartskiss nedan.  

In- och utryckning

Intill lägerplatsen finns en industrifastighet med en stor asfalterad plan, där både bussar och personbilar kan lasta av passagerare och packning. Vi vill att kåren anländer gemensamt och att ansvarig ledare anmäler kårens ankomst vid infarten. Därefter är det bara att följa vägvisarnas instruktioner för avlastning och ev. parkering. Personbilar får inte köra in på lägerområdet under lägerdagarna (1-9 augusti).

Det kommer att finnas parkering för personbilar i anslutning till lägerområdet, samt för de bussar som kommer att finnas kvar under lägerveckan.

Vägbeskrivning – Besökare

Det är möjligt att ta sig till Loo med buss – Västtrafiks bussar 541 och 542 passerar Loo några gånger om dagen. Se Västtrafiks hemsida för aktuell tidtabell.

Besökare som vill resa till lägret med bil kommer beroende på varifrån man åker att komma till lägret via antingen Vårgårda, Trollhättan eller Alingsås. Vägbeskrivning från dessa orter finns nedan. Se även kartskissen ovan.

 

Från Vårgårda

I Vårgårda, kör åt nordväst på väg 42 mot Trollhättan.

När du kommer till en T-korsning fortsätter väg 42 åt höger. Fortsätt följa väg 42.

Efter ungefär 11 km från Vårgårda, sväng vänster mot Loo.

Efter ungefär 4 km ser du lägret på vänster sida av vägen. Parkering finns på höger sida.

 

Från Trollhättan

I Trollhättan, kör åt sydost på väg 42 mot Vårgårda/Borås.  

Efter ungefär 3 mil passerar du Sollebrunn. Fortsätt på väg 42.

Efter ytterligare knappt 10 km, sväng höger mot Loo.

Efter ungefär 4 km ser du lägret på vänster sida av vägen. Parkering finns på höger sida.

 

Från Alingsås

I Alingsås, kör åt nordost mot Östadkulle.

Efter ungefär 8 km, sväng vänster mot Långared.

Efter ytterligare ungefär 8,5 km passerar du Långared, där vägen svänger åt höger. Fortsätt framåt längs samma väg mot Loo.

Efter ungefär 6 km är du framme i Loo. Kör rakt fram tills du ser lägret på höger sida av vägen. Parkering finns på vänster sida.