Ankomst och avresa

Här finns information om ankomst och avresa till lägret samt vilka tider som gäller för varje kår. I de bifogade dokumenten ser ni vilka tider som gäller för just er kår. Dokumenten är uppdelade utifrån datum samt hur ni åker till lägret. I dokumenten står kårerna i alfabetisk ordning. Ni har också fått ett tre-siffrigt identifikationsnummer som är unikt för just er kår. Ni hittar det tre-siffriga identifikationsnumret i anslutning till ert kårnamn i bifogade dokument.

- 130801 - ankomst bil och egen buss
- 130801 - ankomst tåg och transferbuss
- 130804 - ankomst tåg och transferbuss (ankommande bilar och bussar har "fri" ankomsttid den 4 augusti då det är relativt få som kommer)
- 130809 - avresa bil och egen buss
- 130809 - avresa tåg och transferbuss

Ankomst- och avgångstid

Det är många fordon som kommer att röra sig på vägarna kring lägerplatsen på ankomst- och avresedagarna. Ni har blivit tilldelad en ankomst- och avgångstid som är unik för just er kår. Tiderna är satta utifrån de uppgifter som ni har lämnat för att möjligöra ett så smidigt flöde av fordon som möjligt. Vid ankomst ska ni planera er resa så att ni ankommer till lägret den tid som ni har fått. Vi kommer inte att kunna administrera byte av tid.

Resväg till lägret

På in- och utryckningsdagarna kommer trafiken till och från lägret att vara enkelriktad förbi lägerplatsen. Infart sker från väg 42 mellan Vårgårda och Trollhättan, och utfart sker via Långared. En vägbeskrivning finns här.

Ankomst torsdag 1/8

Här följer information för er som ankommer torsdag 1 augusti.

Personbilar

Ni som åker i personbilar ska direkt när ni kommer fram till lägerplatsen köra vidare till den stora parkeringen som ligger till höger i vägens färdriktning. Där parkerar ni och samlar ihop er kår och packning. När hela kåren är samlad går ni gemensamt fram till den stora portalen som utgör lägrets huvudentré där ni anmäler er ankomst.

Personbil med släpkärra

Ni som åker i personbilar med släpkärra ska när ni kommer fram till lägerplatsen svänga in på asfaltsplanen vid industrifastigheten till vänster om vägen. Guider finns på plats och visar vägen. På asfaltsplanen kopplas släpkärran loss och dras av en fyrhjuling vidare ut till er boplats på lägerområdet. OBS: Släpkärran ska vara tydligt uppmärkt med kårens identitetsnummer (tre siffror – vilket framgår av bifogade dokument) samt kårens namn. Denna uppmärkning ska även användas vid hemresa. Efter att släpkärran kopplats loss fortsätter ni ut på vägen och svänger höger in på parkeringen där ni parkerar.

Egen buss

Ni som åker till lägret med egen buss ska cirka 1 km innan ankomst till lägerplatsen stanna på en uppmärkt plats och släppa ombord en guide. Därefter fortsätter ni och svänger in på asfaltsplanen vid industrifastigheten till vänster om vägen. Guiden kommer att ge er instruktioner för snabb och smidig avlastning av bussen. Därefter går ni gemensamt under ledning av guiden ut till er boplats på lägret. OBS: I framrutan på er buss ska kårens identitetsnummer (tre siffror – vilket framgår av bifogade dokument) tydligt framgå genom en skylt.

Tåg och transferbuss

Ni som åker till lägret med tåg ankommer först till Alingsås eller Vårgårda järnvägstation. På plats finns guider som visar er vägen. Därefter åker ni transferbuss till lägerplatsen. Strax innan ankomst till lägret stiger en guide ombord på bussen och ger er instruktioner för snabb och smidig avlastning av bussen. Därefter går ni gemensamt under ledning av guiden ut till er boplats på lägret.

Ankomst söndag 4/8

Här följer information för er som ankommer söndag 4 augusti.

Ankomsttider

Det är betydligt färre som ankommer på söndagen och därför finns inga unika ankomsttider, förutom för de som ankommer med tåg. Ordinarie inryckningstid är mellan klockan 8 och 14.

Personbilar

Ni som åker i personbilar ska direkt när ni kommer fram till lägerplatsen köra vidare till den stora parkeringen som ligger till höger i vägens färdriktning. Där parkerar ni och samlar ihop er kår och packning. När hela kåren är samlad går ni gemensamt fram till den stora portalen som utgör lägrets huvudentré där ni anmäler er ankomst.

Personbil med släpkärra

Ni som åker i personbilar med släpkärra ska när ni kommer fram till lägerplatsen svänga in på asfaltsplanen vid industrifastigheten till vänster om vägen. På asfaltsplanen kopplas släpkärran loss och dras av en fyrhjuling vidare ut till er boplats på lägerområdet. OBS: Släpkärran ska vara tydligt uppmärkt med kårens identitetsnummer (tre siffror – vilket framgår av bifogade dokument) samt kårens namn. Denna uppmärkning ska även användas vid hemresa. Efter att släpkärran kopplats loss fortsätter ni ut på vägen och svänger höger in på parkeringen där ni parkerar.

Tåg och transferbuss

Ni som åker till lägret med tåg ankommer först till Alingsås eller Vårgårda järnvägstation. Därifrån ordnas transport vidare till lägerplatsen. Eftersom det är betydligt färre som ankommer med tåg på söndagen kommer det inte att finnas några stationerade guider på stationerna. Om någonting händer så att ni blir försenade ska ni tio minuter före er ordinarie ankomsttid ringa till samordnaren för dessa transporer, Tom Bäckborn, på telefon 010-448 40 56.

Avresa fredag 9/8

Här följer information för er avresa fredag 9 augusti.

Avresetider

På avresedagen kommer många fordon röra sig på vägarna kring lägerplatsen. Ni har blivit tilldelad en avresetid som är unik för just er kår (se bifogat dokument). Tiderna är satta utifrån de uppgifter som ni har lämnat för att möjligöra ett så smidigt flöde av fordon som möjligt. Ni ska vara färdigpackade, ihopsamlade och ha transporterat er till de fordon som ni ska åka hem med så att ni kan resa från lägerplatsen på er avresetid.

Personbilar

Ni som reser hem med personbilar går gemensamt med er packning till parkeringen där ni packar in och reser hem på angiven avresetid.

Om ni har personbilar som kommer till lägret denna dag för att hämta är det bra om ni har pratat ihop er innan så att dessa bilar kommer samtidigt. Det är också bra om de hämtande bilarna inte kommer till lägret allt för tidigt innan er avresetid, så att vi slipper ha allt för många bilar på platsen samtidigt.

Personbil med släpkärra

På avresedagen får ni själva hämta er släpkärra genom att knuffa den till er boplats där ni packar er kårpackning. OBS: Släpkärran ska vara tydligt uppmärkt med kårens identitetsnummer (tre siffror – vilket framgår av bifogade dokument) samt kårens namn. Därefter kommer det att vara möjligt för tillhörande personbil att köra in på lägerområdet för att hämta släpkärran.

Egen buss

Ni som reser från lägret med egen buss ska vara färdigpackade och samlas på ert kårområde ca 30 minuter innan er angivna tid. En guide kommer till er kårplats och leder er gemensamt fram till platsen för busspålastning. Er buss ska köras fram på er angivna tid till asfaltsplanen vid industrifastigheten (samma som vid ankomst).

Tåg och transferbuss

Ni som reser från lägret med transferbuss och sedan vidare med tåg ska vara färdigpackade och samlas på ert kårområde ca 30 minuter innan er angivna tid. En guide kommer till er kårplats och leder er gemensamt fram till platsen för busspålastning.